HR specialist

Als HR professional moet je van vele markten thuis zijn. Het is een groot en boeiend werkveld. Maar zowel het werkvermogen van de HR professional als de agenda kent nu eenmaal haar grenzen. Het is gewoon onmogelijk om aan elk HR thema evenveel aandacht te geven. Belangrijke thema’s als duurzame inzetbaarheid, verzuimmanagement en re-integratie krijgen hierdoor teweinig aandacht.

 

Met mijn inzet als HR specialist duurzame inzetbaarheid kunt u dit voorkomen. Ik ben op interim basis voor korte of langere periodes inzetbaar.

 

Hiervoor kunt u mij inzetten (in willekeurige volgorde):

 • Het voeren van ‘het goede gesprek’
  Als extra HR gespreksvoerder wanneer er in korte tijd veel gesprekken gevoerd moeten.

 • Sparringpartner
  Om met een objectieve partner te brainstormen over duurzame inzetbaarheid en hiermee de kaders voor beleidsontwikkeling te bepalen.

 • Trainingsdag duurzame inzetbaarheid voor leidinggevenden
  Als startmoment om duurzame inzetbaarheid voor leidinggevenden inzichtelijk te maken. 

 • Ondersteuning verzuimmanagement en re-integratie
  Monitoren verzuimdossiers, verzuimanalyses, contacten met arbodienst, UWV en andere interventie partijen. Toepassing op WvP en aanspreekpunt voor medewerkers. 

 • Aanjager binnen werkgroepen (vitaliteit, duurzame inzetbaarheid)
  waardoor het proces blijft stromen en de werkgroep oplevert waar het voor is ingesteld.

 • Beleidsontwikkeling duurzame inzetbaarheid
  Het schrijven van beleidsdocumenten, opstellen van werkprocessen en implementatie binnen de organisatie 

 • Interne draagvlak ontwikkeling
  In samenwerking met communicatie medewerkers het nieuw ingevoerde beleid middels presentaties en workshops laten leven binnen de organisatie. 

 

 

Aanvraag indienen

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.